Llenguatge Musical és un dels nostres cursos bàsics. En ells introduïm els alumnes en el coneixement teòric de la música. Treballem ritmes, harmonies i escales.

La nostra manera de treballar inclou audicions i classes interactives. D’aquesta manera coneixem de prop els instruments musicals.

El llenguatge musical inclou l’acostament al cant i a l’expressió corporal.

El nostre ensenyament integra tots els aspectes de la música.