Marina i Olivia (alumna i professora), ens han fet una audició de violí.

Els grups de Preparatori i Grau 1 vam gaudir d’aquesta audició que ens ha acostat a l’instrument, la tècnica i l’execució.