CLASSES DE SAXOFON

CLASSES DE TROMPETA

CLASSES DE GUITARRA ELÈCTRICA

CLASSES DE BAIX ELÈCTRIC

CLASSES DE CANT

CLASSES DE BATERIA Y PERCUSSIÓ

CLASSES DE GUITARRA CLÀSSICA

CLASSES DE PIANO

CLASSES DE VIOLÍ

CLASSES DE VIOLONCEL

CLASSES DE FLAUTA TRAVESSERA

CLASSES DE FLAUTA DOLÇA

CLASSES DE CLARINET

CLASSES D'ACORDIÓ

CLASES DE DUDUK

PIANO

Les classes de piano tenen com a objectiu acostumar als alumnes a una adaptació a l’estudi constant i continu de la matèria, aportant un rigor i un ordre que podran fer servir en el seu dia a dia.

Facilitem a través de les classes de piano, que aquest es converteixi en el seu aliat i en un mètode d’expressió més en la vida quotidiana, ajudant a l’alumne a desenvolupar la confiança en si mateix i a gaudir començant a improvisar a partir de la interpretació.

VIOLÍ

El violí és un instrument de la família de corda i és recomanable començar amb les classes de violí als cinc i sis anys, ja que les mans són més flexibles i tenen més facilitat per desenvolupar els seus coneixements.

Malgrat que el violí estigui encasellat en un àmbit clàssic, també dóna la possibilitat d’acostar-se a un món més modern, des de música jazz, folk … i potser més desconegut.

VIOLONCEL

El violoncel, igual que el violí, la viola i el contrabaix, pertany a la família dels instruments de corda fregada.

Es pot començar a prendre classes de violoncel a partir dels 6-7 anys. Existeixen diferents grandàries de violoncel 1/2, 3/4 i la grandària per a adults. Segons l’edat i les característiques corporals de cada alumne es tria la mesura adequada.

GUITARRA CLÀSSICA

La guitarra clàssica és un instrument de la família de la corda premuda.

Durant l’aprenentatge a les classes de guitarra clàssica, es realitza una interpretació del repertori clàssic i contemporani, des de la iniciació fins al perfeccionament. Exercicis tècnics (escales, arpegios, lligats, coordinació) per a adquirir agilitat física amb la guitarra a l’hora de tocar-la. Música de cambra (duos, trios, etc.) i pràctica de lectura a vista, per a adquirir habilitat a l’hora de tocar les partitures i poder reconèixer les notes a primera vista.

BATERIA Y PERCUSSIÓ

Les classes de percussió poden dividir-se en dos tipus, d’una banda la bateria i per l’altre percussió llatina.

Les classes de bateria estan dividides en dues parts:

La primera, més enfocada a la tècnica de l’instrument i a la lectura de partitures. La segona part, a desenvolupar és la independència entre els quatre membres del cos, aprendre a tocar diferents ritmes de bateria, i tocar damunt de “Play-alongs” (cançons sense bateria, en la qual l’alumne/a deu acompanyar la cançó amb el seu instrument).

A les classes de percussió, ens centrem en un altre tipus d’instruments com bongos, congas, calaix i percussió menor (clau, maraques, etc.).

FLAUTA TRAVESSERA

El mètode que utilitzem a les classes de flauta travessera és la combinació de “Iniciació per a la flauta 1 i 2” de Trevor Wye amb el “Mètode Gariboldiprimera part per a flauta” i el “Mètode Altes primera part”.

Com a objectius tenim l’educació postural en relació a l’instrument a nivell de punys, mans i dits. Exercitem la tècnica de la respiració, l’emissió del so, l’articulació, el frasejo, la digitació, la afinació, la conservació de l’instrument, la partitura, l’audició.

Treballem el duo, amb el mestre, amb el piano, amb violí, amb guitarra o amb flauta, piano i violoncel, obres adaptades, etc.

FLAUTA DULÇA

La flauta dolça és un instrument de vent fusta, originari en la música popular de l’època medieval.

A les classes de flauta dolça utilitzem el “Mètode d’Iniciació per a infants (I i II)” de Francesca Galofré i Mora. Així mateix utilitzem el “Mètode per tocar la flauta dolça soprano” de Helmut Mönkemeyer i posteriorment el “Mètode per tocar la flauta dolça contralt” del mateix autor.

Com a objectius del curs de flauta dolça tenim la correcta col·locació del cos en relació a l’instrument, la postura, els punys, les mans i els dits.

Treballar el conjunt instrumental (duos/trios).

SAXOFON

L’objectiu de les Classes de Saxofon és desenvolupar la lectura a primera vista, l’execució d’exercicis tècnics amb escales i arpegis, el treball instrumental de l’afinació i l’oïda, i el repertori bàsic, de les obres proposades per a cada grau.

L’adaptació horària, la finalitat a perseguir per cada alumne i la participació activa en l’aprenentatge, seran les principals eines a utilitzar en el desenvolupament de l’assignatura.

CANT CORAL

BAIX ELÈCTRIC

CLARINET

DUDUK

ACORDIÓ

GUITARRA ELÈCTRICA