Els alumnes observen i escolten atentament com Mariam toca el i explica el funcionament de piano de cua.