Primer planol de músic tocant el violoncel
El violoncel és un instrument de corda fregada perquè es toca fregant les cordes amb l’arc. El violoncel és un instrument molt semblant violí quant a la seva forma, però la seva grandària, és molt major Es toca en posició assegut, recolzant el violoncel en el sòl amb una clavilla. El seu so inconfusible, ho fa un dels instruments destacats en les orquestres. A la nostra escola impartim classes personalitzades de Violoncel. Aprendre a tocar aquest instrument, és un art que requereix de pràctica i disciplina. Els nostres professors adapten les classes d’acord a les capacitats i interessos de cada alumne.