El Llenguatge Musical és l’estudi teòric-pràctic dels elements musicals que necessitem per a la interpretació i la lectura musical. En escola de Música Emar dictem classes de Llenguatge Muscial per a totes les edats. Nens, adolescents i adults. Classes personalitzades d’acord a l’edat i capacitats de cada alumne.   Alumnes en Classe de llenguatge Muscial. Daniel i Jordi fan un dictat.