Classes de Violoncel

El violoncel és un instrument de corda fregada perquè es toca fregant les cordes amb l’arc....

Llegir Més