POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

LUSINE PETROSYAN garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportats, segons el

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si

mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de

formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de LUSINE PETROSYAN i seran utilitzats

amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva banda i per enviar-los informació de la

nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està

acceptant explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una

vegada satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a LUSINE PETROSYAN

amb domicili en C/ SANTA MATILDE 25-27, LOCAL, 08031 BARCELONA, BARCELONA, o a l’adreça de

correu electrònic INFO@ESCUELADEMUSICAEMARBARCELONA.ES incloent en tots dos casos una

fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els

següents:

– Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a LUSINE PETROSYAN si

aquesta empresa està tractant les seves dades.

– Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.

– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per

LUSINE PETROSYAN per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

– Dret a oposar-se al tractament: LUSINE PETROSYAN deixarà de tractar les dades en la forma que

vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles

reclamacions s’hagin de seguir tractant.

– Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una

altra signatura, LUSINE PETROSYAN li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou

responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat

específica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del

tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en

què LUSINE PETROSYAN està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de

protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el

cas d’Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels

quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li

sorgeixi derivada d’aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre

fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc Web.