Les classes de sensibilització musical, estan destinades a nens de 3 a 5 anys.

En aquestes classes desenvolupem activitats lúdiques, amb un cançoner adaptat a l’edat, audicions tant de música clàssica com moderna i visionat de pel·lículesmusicals.

A través del joc, busquem l’acostament dels petits al món de la música. Desenvolupar les capacitats auditives i musicals a primerenques edats, afavoreix eldesenvolupament cognitiu dels més petits.

Informa’t:

Tel: 933.576.245

E-mail: info@musicaemar.com