AUDICIÓ DE VIOLÍ AMB ELS GRUPS DE PREPARATORI I DE PRIMER GRAU DE LLENGUATGE MUSICAL I SOLFEIG.
TEMA: INSTRUMENTS DE FAMÍLIA DE CORDA FREGADA.